Avoinna: Ma-Pe 7-17, La 9-13

Wahlforssinkatu 8, 80100 Joensuu

Vuokrausehdot

 1. VUOKRA-AIKA LASKETAAN PÄIVÄSTÄ, JOLLION KONE TOIMITETAAN VARASTOSTAMME, JA PÄÄTTYY SINÄ PÄIVÄNÄ, JOLLION KONE KAIKKINE VARUSTEINENN SAAPUU TAKAISIN VARASTOOMME, TOIMITUS- JA SAAPUMISPÄIVÄ MUKAAN LUETTUNA. VUOKRA-AIKA LASKETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KONE KÄYTÖSSÄ VAI EI.
 2. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. Mikäli vuokrattu kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on vuokralleottajan tehtävä siitä välittömästi kirjallinen ilmoitus vuokralleantajalle. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.
 3. Ensimmäisestä päivästä peritään hinnastossa esiintyvä perusvuokra.
 4. Kaksivuorotyössä korotetaan vuokraa 60%:lla ja vastaavasti kolmivuorotyössä 100%:lla. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän.
 5. Vuokralleantaja ei kustanna koneen käyttäjiä, poltto- ja voiteluaineita eikä kuljetuksia, ellei niistä ole erikseen sovittu.
 6. Vuokralleottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka vuokra-aikana koneelle aiheutuu puutteellisesta huollosta, huolimattomasta käsittelystä ja mikäli ei voida osoittaa, että kysymyksessä on normaalista kulumisesta aiheutunut vika. Laitteen mahdollisista toimintahäiriöstä on välittömästi ilmoitettava vuokraamollemme.
 7. Jos kalusto vuokra-aikana häviää, tuhoutuu tulipalossa t.m.s. on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle kaluston senhetkisen uushankintahinnan.
 8. Vuokralleottaja ei ole oikeutta ilman eri sopimusta luovuttaa kalustoa tai siirtää vuokran maksua kolmannelle osapuolelle. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle, missä vuokrakalustoa kulloinkin käytetään. VUOKRAUSKOHDE ON TOIMITETTAVA TAKAISIN VUOKRALLEANTAJALLE PUHDISTETTUNA, MUUTOIN VELOITETAAN ASIAKASTA PUHDISTUKSESTA.
 9. Vuokralleottajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa käytön opastuksen.
 10. Mikäli vuokralleottaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai laiminlyö maksettavaksi erääntyneet vuokramaksut, on vuokralleantajalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle yllämainituista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä vuokramaksuista, viivästyskoroista ja perintäkuluista.
 11. Vukralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 12. Tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa.
 13. Vuokra laskutetaan kahden viikon väliajoin.
 14. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 15. Vuokravuorokausi vaihtuu kello 08.00.
 16. Vuokrausperusteet: * merkityt 7 pv/vko, muut 5 pv/vko.
 17. Maksuehdot: 14 pv netto. Yliaikakorko 18%.
 18. Alle 85 Eur:n laskuista perimme laskutuslisän 6€+alv.
 19. Laskutuspalkkiota perimme 3€+alv/lasku.
 20. Myydyt tuotteet ovat myyjän omaisuutta kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 21. Vuokralleottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka vuokratulle kalustolle aiheutuu kuljetuksen( esimerkiksi hinauksen ) aikana.
 22. Vuokralleantaja on tietosuojalautakunnan päätöksen nro 2/932/2003 mukainen oikeus väärinkäyttötapauksissa ( mikäli vuokralleottaja ei ole palauttanut kalustoa ajoissa tai on jättänyt vuokran tai osan siitä maksamatta) rekisteröidä erilliselle toimialansa sulkulistalle voimassaolevan lupapäätöksen mukaiset tiedot.
 23. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta viedä vuokrakohdetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.